GABURI '98 FÉM KERESKEDELMI KFT.

TELEPHELY: 2120 DUNAKESZI FORGÁCS U. 1. Tevékenységünk acélhulladék, valamint színesfém és kábel hulladék felvásárlása. A legmagasabb napi áron!

Bevezetés és jogszabályi háttér: A NAV_F04 az érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítését megelőző bejelentésre szolgál.

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (továbbiakban: Fémtv.) 3. § (5) bekezdése meghatározza a fémkereskedőnek nem minősülő személyek számára, hogy a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése által kijelölt fémkereskedelemi engedélyköteles anyagok – Korm. rendelet 1. mellékletének 2., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24. pontjai alatt meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel ellátott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok (a továbbiakban: ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyag) – kizárólag a Fémtv. 3. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint, előzetes bejelentés alapján értékesíthetők fémkereskedő részére.

Amennyiben tehát fémkereskedőnek nem minősülő személynél az ingatlanjához köthetően a fentiekben meghatározott ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyag keletkezik, úgy az ingatlantulajdonos az értékesítést megelőzően a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz köteles előzetes bejelentést tenni.

A gyártóknál – a gyártási folyamat eredményeként – gyártási hulladékként keletkezett ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében kivételként kerültek meghatározásra, így a gyártóknál keletkezett ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok tekintetében előzetes bejelentést tenni nem kell.

A természetes személyek, illetőleg a gazdálkodók mellett a Fémtv., valamint a Korm. rendelet külön szabályokat határoz meg az épületbontókra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezetekre. Bár ők is kizárólag előzetes bejelentést követően értékesíthetik a tevékenységük során náluk keletkezett ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat, azonban fentiektől eltérően az épületbontók a bontás helye szerint, míg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezetek a beszállítás helye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz kötelesek benyújtani az előzetes bejelentést.

A NAV_F04 alkalmazása, kitöltése esetén a rendszer automatikusan választja ki és továbbítja a bejelentést az illetékes fémkereskedelmi hatósághoz.

Az előzetes bejelentés részletszabályait, így például a benyújtás módját, kötelező tartalmi elemeit a Fémtv. 3. § (2), (5), (7), és (8) bekezdései, valamint a Korm. rendelet 3. § (2), (3), (9), (10), és (11) bekezdései tartalmazzák.

A bejelentés papír alapon és elektronikusan is benyújtható. E nyomtatvány az ANYK keretprogram segítségével kitöltött előzetes bejelentés elektronikus úton történő benyújtására szolgál, alkalmazása nem kötelező. A bejelentés szerinti ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyag kizárólag a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolását követően értékesíthető a bejelentésben szereplő fémkereskedő részére.

Visszaigazolást végző vámszerv: A kérelmező lakóhely, székhelye, illetve épületbontó esetén bontás helye szerint illetékes NAV alsó fokú vámszerve, fővárosi vagy Pest megyei székhelyű kérelmező esetében a NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága.

Az adatszolgáltatás benyújtását megelőző regisztráció:

Az adatszolgáltatás elektronikus benyújtása esetén a NAV vámszervei (a továbbiakban: fémkereskedelmi hatóság) felé az adatszolgáltatásra kötelezett vagy az általa meghatalmazott bejelentőt alanyi jogon illeti meg.

A fémkereskedelmi hatóság részére az adatszolgáltatás elektronikus benyújtása az Ügyfélkapun keresztül az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram használatával történik. Az ÁNYK programmal előállított adatszolgáltatások elektronikus benyújtásának feltétele az Ügyfélkapu regisztráció és a vámhatósági regisztráció (utóbbinak feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a NAV által kiadott ún. VPID számmal.

A VPID szám igénylésére, módosítására vonatkozó eljárási szabályok a következő elérési úton ismerhetők meg: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/vam/vpid_eori.html. Amennyiben az ügyfél a kérelmét/adatszolgáltatását elektronikus formában kívánja benyújtani, de nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, azt előzetesen el kell végeznie.

Az ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos információk a www.magyarorszag.hu oldalon találhatók, vagy az okmányirodákban kérhetők. A vámhatósági EÜC (Egységes Ügyfél Címtár) regisztráció előzetes regisztrációs eljárásban valósul meg, amellyel kapcsolatos tudnivalók a NAV hivatalos honlapján az E-bevallás, Java/Általános tudnivalók az e-bevallásról menüpont, illetve a Szabályzók menüpont alatt találhatók.

Az elektronikus nyomtatvány kitöltése: Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a kitöltés előtt mindig a legfrissebb keret- és nyomtatványkitöltő programot telepítsék!

A keretprogram telepítésével kapcsolatos információk elérhetők a következő linken:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozzák át a kitöltő program súgóját, amely a www.nav.gov.hu internetes honlapról letölthető. Az ÁNYK program lehetőséget biztosít a kitöltött adatok ellenőrzésére, a nyomtatvány mentésére. A helyes kitöltés eredményeként az „Ellenőrzött” szó kerül a kinyomtatott beadvány oldal aljára. A nyomtatvány használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdéseket, illetve a nyomtatvány alkalmazása, vagy az elektronikus benyújtás során észlelt hibákat az it.helpdesk@nav.gov.hu e mail címre kérjük jelezni. A NAV vámszerveinek elérhetősége az alábbi linken található: http://www.nav.gov.hu/data/cms278746/59_2._fuzet_NAV_VP_Foigazgatosagok_es_Igazgatosagok_kozerdeku_informacioi.pdf Kérelem A) része Az A) részhez tartozó rovatokat a fémkereskedelmi hatóság tölti ki, az a bejelentő részéről nem tölthető ki. Amennyiben a pótlapok közül valamelyik kitöltésre kerül, a kitöltött lapok rovatban automatikusan megjelenik egy X jel, a lapok darabszáma mezőkben pedig az aktuális lapból kitöltött dinamikus lapok száma. Kérelem B) része Eladó adószáma vagy adóazonosítója: Magyar természetes személy esetén az eladó adóazonosító jele 10 pozíció hosszon, magyar gazdálkodó esetén az eladó adószáma 8 pozíció hosszon. VPID száma:A bejelentő részére a fémkereskedelmi hatóság által kiadott ügyfél nyilvántartásba vételi vámazonosító száma, amennyiben a bejelentő rendelkezik vele. Bejelentő neve:Természetes személy neve, illetve a bejelentő gazdálkodó cégbírósági bejegyzésben szereplő teljes neve vagy egyéni vállalkozó neve. Székhely szerinti cím/lakcím:

Az eladó bejelentett állandó/ideiglenes lakcíme (ahol jellemzően tartózkodik), vagy gazdálkodó esetén a székhely/telephely címe.

Telefonszám/e-mail cím: A bejelentő telefonszáma, illetve e-mail címe, ahol a bejelentésben foglaltakkal kapcsolatosan kereshető, értesíthető. Kérelem C) része Hiánypótlás: Jelölni kell, amennyiben a fémkereskedelmi hatóság a bejelentést hiánypótlásra visszaküldte.

Elektronikusan megküldött bejelentés esetén a „Hivatkozott beküldés azonosító” kitöltése kötelező, mivel ez alapján tudja a fogadó rendszer, hogy melyik bejelentéssel kapcsolatos a hiánypótlás.

Az azonosító megtalálható az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (továbbiakban: ÁBT) által küldött elektronikus levélben, melyet a bejelentő értesítési tárhelyére küld meg a rendszer. Bejelentő: A Fémtv. által meghatározott előzetes bejelentést tevő személyek köre közül az alábbiak választhatóak: • Természetes személy • Gazdálkodó • A Fémtv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott épületbontó • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet Kérelem D) része Tárolás (bontás) helye: Fémkereskedőnek nem minősülő természetes személy, illetőleg gazdálkodó szervezet esetén az ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helye.

Épületbontó esetén az értékesíteni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok bontási helyének pontos címe, ahol az értékesíteni kívánt ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolása történik.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet esetén azon telephelyének a pontos címe, amelyre a bejelentésben szereplő ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot beszállította, illetve tárolja. Bontási engedély száma: A Fémtv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott épületbontó esetén az épület bontására vonatkozó engedély vagy bejelentés száma, amennyiben a tevékenységét a külön jogszabályban meghatározottak alapján végzi. Kérelem E) része Felvásárló fémkereskedő neve: A bejelentő által meg kell határozni azt a fémkereskedőt, akinek a részére a bejelentésben szereplő ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot értékesíteni kívánja.

A fémkereskedelmi engedélyesek listája a NAV internetes oldalán elérhető: http://nav.gov.hu/data/cms260538/FERENG_PUB.pdf. Telephely engedély száma: A fent megnevezett (felvásárló) fémkereskedő fémkereskedelmi telephelyének engedély száma, ahová a bejelentő az ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagát értékesíteni kívánja.

A telephely engedély szám szintén megtalálható a NAV internetes oldalán: http://nav.gov.hu/data/cms260538/FERENG_PUB.pdf. Telephely címe: A felvásárló fémkereskedő azon telephelyének címe, ahol a leadás/felvásárlás történni fog. Kérelem F) része Kelt: A bejelentés készítésének helye. Dátum: A bejelentés készítésének dátuma. Bejelentő azonosító: Az ügyfélkapun regisztrált bejelentő adóazonosító jele. A bejelentés elektronikus úton történő megküldése esetén a hiányzó, illetve hibás (nem a regisztráció során megadott) bejelentő azonosító esetén az előfeldolgozó rendszer a bejelentőt nem tudja azonosítani és az adatszolgáltatást visszautasítja. Kérelem G) része Felismerésre alkalmas jellemző (FAJ): E helyen kell kiválasztania a bejelentőnek, hogy mely ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kívánja értékesíteni. Elegendő a hozzá tartozó felismerésre alkalmas jellemző kódjának kiválasztása, a rendszer a megnevezést automatikusan mellé teszi.

 Az ún. fajtakódos, érzékeny anyagokat lásd a "Hírek" menüpont alatt!

Mennyiség: A leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyisége az ezen oszlopban történő választás lehetőségével kilogrammban – amennyiben ez nem ismert – úgy darabban kifejezve. Megnevezés (leírás): A leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag egyéb a bejelentő által ismert jellemzője, esetlegesen anyag megnevezése, színe, nagysága, stb.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 49
Tegnapi: 41
Heti: 49
Havi: 1 032
Össz.: 95 184

Látogatottság növelés
Oldal: Érzékeny FAJKÓD
GABURI '98 FÉM KERESKEDELMI KFT. - © 2008 - 2020 - gaburifemkft.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »