GABURI '98 FÉM KERESKEDELMI KFT.

TELEPHELY: 2120 DUNAKESZI FORGÁCS U. 1. Tevékenységünk acélhulladék, valamint színesfém és kábel hulladék felvásárlása. A legmagasabb napi áron!

Fém- és színesfém hulladék átvétel magánszemélyektől:

 

Feltételek fém, színesfém hulladék átvétel esetén: A fémhulladékokat, az úgynevezett „fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat” csak a 18. életévét betöltött személytől áll módunkban átvenni. Minden alkalommal kérjük a saját, érvényes okmányai bemutatását: személyazonosító okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél, tartózkodási engedély), lakcímkártya, adókártya.

 

A fémhulladék átvétel esetén 4% SZJA kerül levonásra, melyet az átvevő fizet be a NAV részére. A fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése ellenértékeként naptári naponként - természetes személy esetén legfeljebb 100 ezer forint, - egyéni vállalkozó és egyéb személy esetén legfeljebb 500 ezer forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

 

Fémkereskedő égetett kábelt kizárólag a közszolgáltatás nyújtó gazdálkodó szervezettől vehet át!

 

25.jpg

 

Fém és színesfém hulladék átvétel cégektől:

 

A lakossági átvételhez hasonlóan a bruttó súly és fajta meghatározásával kezdjük, majd a megfelelő tárolóba helyezzük a hulladékot. Ezt követően a szállító eszközt ismét mérlegeljük, így megkapjuk a pontos nettó mennyiséget. Ez alapján az Ön cége számlát állít ki a hulladékról, a fordított adózás szabályai szerint.

 

A fémhulladék átvétel feltételei:

 - keretszerződés (cégkivonat 30 napnán nem régebbi, aláírás címpéldány, bankszámla szerződés).

 - amennyiben fémkereskedő: a fentieken kívül fémkereskedelmi engedély és környezetvédelm engedély,

 - szállítólevél, anyagkísérő okmány. Kohászatilag tömbösített formában fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átvétele csak abban az esetben lehetséges, ha a felajánlást tevő személy hitelt érdemlő módon bizonyítja a anyag jogszerű szerzését!

 

Fémkereskedőnek nem minősülő személy által fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítására vonatkozó szabályok Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag nem fémkereskedő általi szállítása (feladó állítja ki) szigorú számadású szállítólevél történik. Kötelező tartalmi elemei: a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét, mennyiségi adatait; b) a feladó és címzett adatait, fémkereskedő részvétele esetén a fémkereskedelmi engedély számát is; c) a szállítás kezdetét és az átvétel időpontját; d) a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét); e) a felrakodás, lerakodás helyét; f) a fuvareszköz rendszámát.

Szállítólevélként elfogadható az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott számla is, ha tartalmazza:

 1. a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét;

 2. a fémkereskedő engedélyének (telephely engedélyének) számát, kivéve a Fémtv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személy által történő szállítás esetét. A 2013. évi CXL. törvényben foglaltak szerint 2014. március 01. napjától:

 

• Magánszemély használatában álló ingatlanon legfeljebb 3 m3 térfogatú egyértelműen az ingatlanon termelt fém hulladék tárolható. Ha az ezt meghaladó mennyiséget a hatóság észleli, határidő tűzésével felszólítja a magánszemélyt a fémhulladék közszolgáltatónak vagy fémkereskedőnek történő átadására. A kötelezettség megtartását visszaellenőrzi, nem teljesítés esetén bírságol/hat/ és a fémet elkobozza.

 

•A kormányrendeletben taxatív felsorolásban meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fém hulladék átvétele- ún. „érzékeny FAJ”- csak a törvényben részletesen szabályozott eljárásrend szerint történhet.

 

A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete által tartalmazott ún. „érzékeny FAJ” kódos fémhulladékok pirossal kiemelve!

 1. akkumulátor

 2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka

 3. csőszerelvény fémhulladék

 4. csövek, rudak fémhulladék

 5. egyéb ipari fémhulladék

 6. egyéb*

 7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények

 8. emléktábla fémhulladék

 9. építőipar fémhulladéka

 10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)

 11. forgács fémhulladék

 12. gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz (pl. kerékpár) bontási fémhulladéka (gépjármű alkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrésze)

 13. háztartási fémhulladékok

 14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka

 15. huzal fémhulladék

 16. irodai fémhulladék

 17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)

 18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)

 19. elektromos és elektronikai eszközök fémhulladéka

 20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

 21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka

 22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények

 23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)

 24. bálázott, préselt fémhulladék

 25. aprított fémhulladék

 26. kerítéselem, kerítés drótháló

 27. konténerek

 28. közlekedési tábla

 * „egyéb” kód választása esetén, 160 karakter hosszan kötelezően kitöltendő a megjegyzés rovat

 

Az értékesítést megelőző eljárásrend a következő:

 • az eladó az értékesítés előtt az illetékes fémkereskedelmi hatósághoz előzetesen bejelentést köteles tenni, melynek tartalmaznia kell a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét, a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag bejelentéskori tárolásának helyét, a bejelentő nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, telefonos elérhetőségét;

 • a bejelentést követően információcsere megy végbe a vámszerv és a rendőrség között, melynek célja annak megismerése, hogy rendőrségi szerv feladatkörében merült-e fel adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta tekintetében /5 munkanapon belül/.

 • a fémkereskedelmi hatóság további 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére. A hulladék adásvétele kizárólag az így kiadott visszaigazolás birtokában jöhet létre!

  

Gazdálkodók esetében

 A gazdálkodó szervezet az ingatlanán termelődött, a tevékenységi köréhez köthető gyártási hulladékot mennyiségi korlátozás nélkül birtokban tarthatja. Amennyiben a származás tekintetében kétség merül fel, a bizonyítás a gazdálkodó szervezet kötelessége. Bár a megfogalmazást a törvényből szó szerint idéztük, a „tevékenységi köréhez köthető gyártási hulladék” definíció tágan értelmezendő, így pl. a gazdálkodó által leselejtezett gépek, eszközök, saját használati tárgyak is ide értendők.

 

Figyelem!

 A hivatkozott szakasz nem sorolja „érzékeny” kategóriába, kivételként említi az egyébként érzékenyként felsorolt, de a gyártó gazdálkodó szervezeteknél gyártási hulladékként keletkező és általuk értékesített anyagokat.

 Az értékesítést megelőző eljárásrend a következő: az eladó az értékesítés előtt az illetékes fémkereskedelmi hatósághoz előzetesen bejelentést köteles tenni, melynek tartalmaznia kell a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét, a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag bejelentéskori tárolásának helyét, a bejelentő nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, telefonos elérhetőségét; a bejelentést követően információcsere megy végbe a vámszerv és a rendőrség között, melynek célja annak megismerése, hogy rendőrségi szerv feladatkörében merült-e feladat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta tekintetében /5 munkanapon belül/ a fémkereskedelmi hatóság további 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.

 A hulladék adásvétele kizárólag az így kiadott visszaigazolás birtokában jöhet létre! 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 41
Heti: 42
Havi: 1 025
Össz.: 95 177

Látogatottság növelés
Oldal: Fémhulladék átvétel
GABURI '98 FÉM KERESKEDELMI KFT. - © 2008 - 2020 - gaburifemkft.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »